Download hier Uw Checklist

Download hier de checklist
 
 
Checklist voor gegevens aangifte inkomstenbelasting

 

Wij willen graag de kosten voor onze klanten zo laag mogelijk houden.

Als wij alle gegevens volledig hebben, kunnen we alles snel afwerken.

Vandaar deze checklist. In de checklist gaan wij uit van nieuwe klanten.

Het betreft gegevens buiten de administratie om.

 

Algemeen voor je partner en jezelf

q is er wat veranderd met betrekking tot je relatie?

q eerste en laatste afschrift van het jaar van alle bank- en girorekeningen

q aanslag inkomensafhankelijk bijdrage zorgverzekeringswet (Zvw)

q jaaropgaaf ontvangen bedrag zorgtoeslag

q jaaropgaaf ontvangen bedrag huurtoeslag

q jaaropgave dienstbetrekking/uitkering

q bonnen voor ziektekosten (of overzicht van uitgaven) die niet vergoed zijn

 

Een eigen huis?

q opgave jaarlijkse hypotheekrente

q kopie beschikking WOZ waarde of factuur OZB

q indien het een monument betreft alle kosten

q indien afgelopen jaar een huis gekocht is: een overzicht van kosten notaris, taxatie, afsluitprovisie

          hypotheek enzovoort

q bij verkoop van huis: overzicht van verkoopprijs en verkoopkosten

 

Kinderen?

q geboortedatum en naam

q bonnen van uitgaven voor niet vergoede ziektekosten en hulpmiddelen, bijdrage in de studiekosten

              van kinderen die jonger zijn dan 27 enzovoort

q jaaropgaaf ontvangen kinderopvangtoeslag

q jaaropgaaf ontvangen kindertoeslag

 

Een lijfrenteregeling?

q kopie jaaropgaaf, overzicht betaalde premies

q kopie polis

 

Vermogen of schulden?

q kopie